Akademik Kadro

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. C. Hakan Kağnıcıoğlu
 
Program Dahilinde Ders Veren Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN
Doç.Dr. Vedat EKERGİL
Doç. Dr. Medet YOLAL
Doç. Dr. Oktay EMİR
Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL
Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ
Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK
Doç. Dr. Dilek ACAR 
Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Rafet YÜNCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi İnci Oya COŞKUN
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖNEY