Akademik Kadro

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. C. Hakan Kağnıcıoğlu
 
Program Dahilinde Ders Veren Öğretim Üyeleri
 
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN
İşletme Bölümü
Prof.Dr. Vedat EKERGİL
Uzaktan Öğretim Bölümü
Prof. Dr. Medet YOLAL
Turizm Rehberliği Bölümü
Prof. Dr. Oktay EMİR
Uzaktan Öğretim Bölümü
Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK
Turizm Rehberliği Bölümü
Doç. Dr. Dilek ACAR 
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Doç. Dr. Hilmi Rafet YÜNCÜ
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜLER
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi İnci Oya COŞKUN
Turizm Rehberliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖNEY
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Araş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN
Konaklama İşletmeciliği Bölümü