Akademik Kadro

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan DURUCASU
 
Program Dahilinde Ders Veren Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN
Doç.Dr. Vedat EKERGİL
Doç. Dr. Medet YOLAL
Doç. Dr. Oktay EMİR
Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL
Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK
Doç. Dr. Dilek ACAR GÜREL
Yard. Doç. Dr. Hilmi Rafet YÜNCÜ
Yard. Doç. Dr. Sibel GÜLER
Yard. Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ
Yard. Doç. Dr. İnci Oya COŞKUN
Yard. Doç. Dr. Hüseyin ÖNEY