Başvuru Koşulları

Bu programa; lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren bölüm ve program mezunları başvuru yapabilirler.
Bu program, uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak '' Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yürütülmektedir.
En az 2.00/4.00 ya da 50/100 lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. Adayların başarı notu; not durum belgesi dörtlük sistemde hazırlanmışsa 2,00/4,00; 100'lük sistemde hazırlanmışsa 50/100 puan almak koşuluyla lisans genel not ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.