Dersler

I. Yarıyıl

Konaklama İşletmelerinde Profesyonel Etik

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK

Konaklama İşletmelerinde Müşteri Yönetimi

Prof. Dr. Medet Yolal

Turizm: Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar

Doç. Dr. Oktay EMİR

Kongre İşletmelerinde Kongre ve Toplantı Yönetimi

Doç Dr. Çağıl Hale ÖZEL

Konaklama İşletmelerinde Müşteri Değeri

Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ

Sağlık İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri

Doç. Dr. Dilek ACAR 

Proje Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Rafet Yüncü

Konaklama İşletmelerinde Verimlilik Analizi

Dr. Öğr. Üyesi İnci Oya COŞKUN

Turizmde E-Girişimcilik

Araş. Gör. Dr. Ece DOĞANTAN

II. Yarıyıl

Konaklama İşletmelerinde İKY Yeni Yaklaşımlar

Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK

Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Araştırmaları

Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN

Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrolü

Doç. Dr. Vedat EKERGİL

Konaklama İşletmelerinde İş Süreçleri

Doç. Dr. Oktay Emir

Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetimi

Doç. Dr. Gökçe YÜKSEK

Konaklama İşletmelerinde Rekabet Stratejileri

Dr. Öğr. Üyesi Sibel GÜLER

Catering İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖNEY

III. Yarıyıl

Dönem Projesi

Öğretim Üyesi Danışmanlığında Yürütülmektedir.