Programın İşleyişi

    Konaklama İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı uzaktan eğitim yöntemiyle ikinci öğretim olarak yürütülmektedir. Yüksek lisans düzeyinde gerçekleştirilen bu programda uzaktan eğitimde günümüzün gelişen teknolojisi içinde yer alan ve hızla yayılmakta olan internet kullanılmaktadır.
 
    Öğrenciler, eğitimlerinde temel kaynak olarak internet üzerinden yayınlanan derslerden yararlanmaktadır. Program 3 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda öğrencilerin tamamlamakla sorumlu oldukları zorunlu ve seçimlik dersler vardır.
 
    Derslerin işlenişine yönelik olarak öğrenciler kendilerine verilecek bir kullanıcı adı ve parolası ile blackboard adı verilen programı kullanacaktır. Bu programda öğrenciler dersin öğretim elemanı ile ders saatlari süresince aktif olarak iletişim içinde olacaktır. Bunun dışında haberleşme, iletileşme, forum, blog vb. imkanlara da sahip olacaktır.  Her dersin işlenişi dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen kriterlere bağılı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bazı dersler için test uygulanabilirken bazı derslerde ödev uygulaması yapılabilmektedir.