Program Hakkında

        Sektörün yoğun çalışma temposu ile mekansal dağınıklığı, yönetim kademesindeki sektör çalışanlarının örgün bir yükseklisans programına devamlarını engellemektedir. Sektör çalışanlarının, yükseklisans programına katılımı büyük şehirlerle sınırlı kalmakta, sektör çalışanlarının büyük bir bölümü bu şansı elde edememektedir.
        Turizm sektörünün ihtiyacı olan nitelikli işgücünü sağlayacak kaynağın nicelik ve nitelik olarak yetersiz kalması ve belirli bir standartlaşmayı beraberinde getirmemesi, başka teknolojilerin devreye sokulmasını gerekli kılmaktadır. Sektör, kamu ve eğitim kurumu bağlantısını sürdürecek, çok ortamlı bir eğitim sisteminin kurulması zorunludur.
        Sektörde hızla yayılan elektronik ortamlar ve bilgisayara geçiş, sektörde çalışan yöneticilerin uygulamaya dönük mesleki bilgilerinin yanı sıra, çağın teknolojisinin gerektirdiği yönetim bilgileriyle donanmasına mekansal farklılık göstermeden imkan sağlayacaktır. Hızlı biriken know-how, yüksek lisans öğrencilerine Yüzyüze destekli Video Konferans ve WEB Ortamında ulaştırılabilecektir.
        Bu amaçla tezsiz olarak açılan Yükseklisans programı, konaklama endüstrisinin yönetim kademelerinde çalışan iş gücüne sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yöneticilik yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.